Kennisbank

Ook een snackbar was ooit een zwaar risico

17-12-2020

Zoals tegenwoordig taxibedrijven en tattooshops de grootste moeite hebben om zich te verzekeren, werden vele decennia geleden snackbars, videotheken en garagebedrijven als (te) grote risico’s beschouwd.

Lees meer

Terrorisme clausule

23-11-2016

Rond 2004 werd de Terrorisme pool geïntroduceerd. Vrijwel iedereen in Nederland, die verzekerd was bij een Nederlandse verzekeraar voor binnen Nederland gelegen risico’s kreeg een los clausuleblad toegestuurd met daarop de Terrorisme clausule.

Lees meer