Bomaanslag in Nederland. En dan?

2 oktober 2019 - De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) is in 2003 opgericht naar aanleiding van de aanslagen in New York op 11 september 2001. De NHT is een herverzekeringsmaatschappij waarbij deelnemende verzekeraars samen met de overheid en herverzekeraars de schade door een terroristische aanslag tot een bedrag van 1 miljard euro per jaar vergoeden aan deelnemende verzekeraars. Het doel is het risico van een terroristische aanslag verzekerbaar houden.

Sinds de oprichting is er gelukkig nog geen dusdanig grote aanslag geweest dat de het schaderegistratiesysteem is opengesteld en tot uitkering is overgegaan. Alle procedures en voorwaarden staan daarom niet (meer) bij iedereen helder op het netvlies. Aan de hand van een fictief voorbeeld lichten we daarom de werking van de NHT toe.

Een aanslag

Er is een bomaanslag in een middelgrote stad in Nederland. De materiële schade is enorm. Alle gebouwen in de directe omgeving hebben schade. Daarnaast zijn de in de buurt geparkeerde auto’s beschadigd geraakt. Helaas zijn er ook slachtoffers te betreuren. Het gehele stadscentrum wordt afgegrendeld. Winkels en horecagelegenheden moeten gedurende 14 dagen sluiten op last van de overheid.

Hoe nu verder?

De NHT stelt zo snel mogelijk vast of het om terrorisme gaat en bijvoorbeeld niet om een criminele afrekening. In dit geval wordt door de NHT vastgesteld dat het inderdaad om terrorisme gaat. Verzekeraars hebben na die mededeling van NHT 2 jaar de tijd om alle aan deze terroristische gebeurtenis gerelateerde schades bij de NHT aan te melden.

Inmiddels melden particulieren en bedrijven massaal hun schades hun verzekeraar. De teller staat na 3 maanden al op € 35 miljoen. Wanneer de verzekeraar een deelnemer is van de NHT, kan de verzekeraar deze schades indienen bij de NHT. Omdat in dit geval het bedrag de marktfranchise (de minimumgrens) van € 7,5 miljoen ruim overstijgt, kan er beroep worden gedaan op de NHT.

Welke schades?

Niet alle schade door terrorisme wordt vergoed. De risico’s moeten bij een in Nederland toegelaten verzekeraar zijn ondergebracht en deze moet deelnemer zijn van de NHT. Verder is er nog een aantal aanvullende voorwaarden voor particulieren en rechtspersonen. De NHT bepaalt zelf niet welke schade wel en welke schade niet als gevolg van een terroristische daad voor vergoeding in aanmerking komt. Dat hangt af van de dekking van de verzekering die de verzekeringnemer heeft afgesloten.

Na melding van een concrete schade door de verzekeraar bepaalt de NHT of er een verband is tussen een terroristische daad en de aangemelde schade. Is dat het geval, is de verzekeraar aangesloten bij de NHT en wordt het minimum totale schadebedrag (€ 7,5 miljoen) overschreden, gaat de NHT over tot betaling aan de verzekeraar.

In dit geval kunnen slachtoffers van materiële schade (gebouwen, auto’s etc), letselschade en nabestaanden van slachtoffers schades indienen bij hun verzekeraar. De schade voor de winkels en horecagelegenheden door de tijdelijke sluiting is in dit voorbeeld ook in de verzekering opgenomen en valt onder de dekking van de NHT.

Meerdere verzekeraars?

Voor een aantal verwoeste gebouwen in het centrum van de stad is een verzekering afgesloten bij meerdere verzekeraars. Maar niet alle verzekeraars zijn deelnemer van de NHT. De NHT dekt dan alleen de schade die de deelnemende verzekeraars indienen. De verzekeraars die niet bij de NHT aangesloten zijn, moeten indien terrorisme is verzekerd, zelf de schade vergoeden en kunnen de schade niet verhalen bij de NHT.

Wat is het maximale bedrag?

De NHT verzamelt tot 2 jaar nadat vastgesteld is dat het om een terroristische aanslag ging, alle schades en maakt een inschatting van de totale schadelast. In dit geval blijft de totale schade gelukkig onder een miljard. Dat is ook de maximale schade die per jaar uitgekeerd kan worden bij schade door een terroristische aanslag. Zou de schade bijvoorbeeld € 2 miljard bedragen, dan zou iedereen 50% van de ingediende schade ontvangen. Bij een schade van een miljard is de verdeling dat verzekeraars de eerste € 200 miljoen betalen, herverzekeraars € 750 miljoen en de overheid de laatste € 50 miljoen.

Wanneer het totaal bedrag onder de € 7,5 miljoen blijft, maar het schadebedrag van een individuele verzekeraar 2,5% van zijn premievolume overschrijdt (met een minimum van € 50.000), kan deze verzekeraar toch een beroep op de NHT doen. Deze regeling is ingevoerd om individuele verzekeraars te beschermen wanneer er een aanslag plaatsvindt waarbij de totale schade beneden de € 7,5 miljoen blijft, maar een of een beperkt aantal (kleinere) verzekeraar(s) onevenredig zwaar getroffen wordt.

Meer informatie over NHT

U heeft na het lezen van dit artikel een globaal idee van de werking van de NHT. Wilt u meer informatie, bezoek dan de website van de NHT. Mocht een aanslag onverhoopt plaatsvinden, raden wij aan om de website van de NHT goed in de gaten te houden. (https://nht.vereende.nl/).

Auteur

Roland Verhoef, Senior adviseur Marketing & Communicatie

Roland auteur