• Een veilige omgeving voor iedereen

    Een veilige omgeving voor iedereen

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)

Naast het leveren van verzekeringsdiensten wordt door de Vereende ook voorzien in oplossingen via het managen van pools ten behoeve van de Nederlandse verzekeringsmarkt.
[lees meer]

Informatie voor assurantieadviseurs

Sinds 11 september 2001 is de wereld zich bewust geworden van het feit dat door menselijk handelen opzettelijk schade kan worden veroorzaakt van een tot dan toe ongekend grote omvang. Door de potentiële schadeomvang, het cumulatierisico en een eventuele serie schadegebeurtenissen binnen een relatief korte periode, worden de grenzen van de verzekerbaarheid bereikt dan wel overschreden.

Lees meer

NHT documenten downloaden?

Clausuleblad NHT Protocol & deelnemers English Forms

Actuele gebeurtenis

Door de aanslag in New York op 11 september 2001 en later in Madrid (2004) en Londen (2005) is duidelijk geworden dat terrorisme veel grotere en ingrijpendere gevolgen kan hebben dan tot die tijd werd aangenomen. De wereld is anders gaan aankijken tegen de gevolgen van terrorisme. Ook op dit moment is de dreiging van een terroristische aanslag in Nederland of tegen Nederlandse belangen in het buitenland volgens de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid) reëel.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×