• Een veilige omgeving voor iedereen

    Een veilige omgeving voor iedereen
  • Een veilige omgeving voor iedereen

    Een veilige omgeving voor iedereen

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)

De NHT is een herverzekeringspool waarbij deelnemende verzekeraars samen met de overheid en herverzekeraars de schade door een terroristische aanslag tot een bedrag van 1 miljard euro per jaar vergoeden aan deelnemende verzekeraars.

Oprichting NHT

De NHT is opgericht op 1 juli 2003. De aanslagen in New York op 11 september 2001 leidden tot een reactie in de gehele internationale verzekeringswereld. Tot dan toe waren er wel terroristische aanslagen gepleegd maar deze hadden niet de impact van die in New York. Voor die tijd werd terrorisme als klein molest beschouwd en waren schaden als gevolg daarvan volledig verzekerd. De financiële gevolgen van aanslagen bleken echter dermate verstrekkend dat Nederlandse verzekeraars niet langer bereid waren deze schaden op individuele basis te verzekeren. Omdat zowel verzekeraars als de Nederlandse overheid van mening waren dat er wel dekking voor dergelijke schaden moest bestaan, is naar een andere oplossing gezocht.

Doelen NHT

  • / Het verzekerd houden van Nederlandse risico’s voor schade als gevolg van terrorisme.
  • / Het beschermen van de financiële positie van verzekeraars die in gevaar kan komen door ongeëvenaarde cumulatie.