Corporate Governance

De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen voor 100% eigendom zijn van de stichting NHT die is opgericht door het Verbond van Verzekeraars. De NHT vervult een coördinerende en toezichthoudende rol ten behoeve van verzekeraars bij de afhandeling van claims als gevolg van terrorisme. Aan de NHT nemen bijna alle in Nederland opererende verzekeringsmaatschappijen deel. 

De NHT heeft de operationele taken, met inbegrip van directie en managementtaken, uitbesteed aan de Vereende  N.V. Hierdoor liggen verantwoordelijkheden rond personeel, (kantoor)automatisering, etc. bij de Vereende , dit binnen de kaders zoals vastgelegd in de uitbestedingsovereenkomst.

 

Raad van Commissarissen

  • mw. L.T. Suur, voorzitter (namens sector Schade)
  • de heer L.M. van Riet (namens sector leven)
  • Mevrouw P.H. van Holst-Wormser (namens Zorgverzekeraars Nederland)
  • De heer M. Moons (namens sector inkomen)
  • de heer R. Weurding (namens Verbond van Verzekeraars)