De Organisatie

In mei 2003 is de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Aan de NHT nemen ongeveer 185 verzekeringsmaatschappijen deel. Zij vertegenwoordigen een premievolume van meer dan 93% van alle maatschappijen die actief zijn in Nederland.

De NHT verleent herverzekeringsdekking aan verzekeraars. De NHT werkt achter de schermen: de behandeling van claims blijft in handen van verzekeraars en assurantieadviseurs. De NHT heeft dus geen direct contact met verzekerden, maar een coördinerende en toezichthoudende rol bij de afhandeling van claims als gevolg van terrorisme.

Waarom de NHT?

Door de aanslag in New York op 11 september 2001 en later in Madrid (2004) en Londen (2005) is duidelijk geworden dat terrorisme veel grotere en ingrijpendere gevolgen kan hebben dan tot die tijd werd aangenomen. De wereld is anders gaan aankijken tegen de gevolgen van terrorisme. Ook op dit moment is de dreiging van een terroristische aanslag in Nederland of tegen Nederlandse belangen in het buitenland volgens de NCTV(Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) reëel.

De verzekeringswereld en de overheid willen zo goed mogelijk blijven beschermen tegen die risico's. Verzekeraars hebben daarom in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht.

Hoe werkt de NHT?

De verzekeraars verdelen de lasten onderling via een solidariteitsmechanisme. Bij een aanslag zullen de verzekeraars voor elkaar bijspringen om de getroffen verzekerden te kunnen vergoeden. Door die samenwerking is er 1 miljard euro per jaar beschikbaar voor schadevergoeding als gevolg van een terreurdaad. Komen de schadeclaims van alle slachtoffers toch boven dat bedrag uit, dan krijgen zij een lagere uitkering op basis van een percentage dat voor iedereen gelijk is.