zichtbaarheid voor Pools

Na de pensionering van Niek Bos is Hans van der Wouden de nieuwe manager Pools bij de Vereende. Voor veel relaties van de Vereende is Hans een bekend gezicht. Hij werkte voor de BAVAM, speelde een sleutelrol op de schadeafdeling en de acceptatieafdeling en was voor deze benoeming specialist verzekeringstechniek. Hans werkt al sinds 1980 in de verzekeringsbranche, waarvan een groot deel bij Nieuw Rotterdam en de Vereende.

Toen de vraag vanuit de Vereende kwam of Hans manager van de pools wilde worden heeft hij niet lang getwijfeld: “Ik houd van nieuwe uitdagingen”. Als je Hans spreekt is hij de rust zelve, maar als je naar zijn loopbaan kijkt zie je inderdaad al snel dat verandering de enige constante is. Hans: “Schadeverzekeringen is mijn vaste basis, maar daarbinnen heb ik inderdaad op heel veel plaatsen, in veel verschillende rollen gewerkt. Dat vind ik leuk en dat houdt mij scherp”.

De overdracht van Niek naar Hans is binnen de Vereende ruim van tevoren in gang gezet. Juist omdat het een rol is waarin zeer specialistische, inhoudelijke kennis belangrijk is en het hebben van een goed netwerk cruciaal. Hans is daar blij mee: “Niek heeft een cruciale rol gespeeld in het succes van de pools en om die rol goed over te kunnen nemen was een langere tijd intensief samenwerken cruciaal. Ik ben er nu helemaal klaar voor. De hoofdlijnen van het gevoerde beleid ga ik natuurlijk doorzetten, maar er verschuiven ongetwijfeld accenten. Ik heb natuurlijk mijn eigen stijl van werken”.

Gevraagd naar de mogelijke accentverschuivingen geeft Hans aan bruggen naar de ‘meer reguliere verzekeringsmarkt’ te willen slaan en daarbij past ook meer zichtbaarheid voor de pools. Hans: “De milieupool, de terrorismepool en de atoompool zijn specialistische takken van sport, maar dat wil niet zeggen dat alleen de echte specialisten van het bestaan af moeten weten. Met verzekeren van zaken op het gebied van milieu krijgen best veel partijen in de branche te maken en het is ook goed dat veel meer mensen in de branche weten wat er allemaal geregeld en georganiseerd is op het terrein van atoom- en terrorismerisico’s. Niet om zelf direct op dit vakgebied actief te worden, maar wel om het verhaal naar klanten compleet te maken. Deze risico’s zijn geen ‘ver van mijn bed show’ meer.  We hebben als branche een aantal zaken heel goed geregeld, maar vertellen ons verhaal nog niet goed genoeg. Ik vind het leuk om de bruggen te bouwen en beschikbare kennis te delen”.

De opgebouwde kennis op het gebied van het managen van pools binnen de Vereende maakt het mogelijk na te denken over een uitbreiding van activiteiten met nieuwe pools. Hans, altijd in voor nieuwe uitdagingen, zou wel willen, maar kent ook de beperkingen: “Natuurlijk passeren er elk jaar wel een paar onderwerpen die zich daar mogelijk voor lenen. In een aantal gevallen leidt dat tot zorgvuldig onderzoek, bijvoorbeeld op verzoek van het Verbond van Verzekeraars. Voor ons is het daarna van belang of individuele verzekeraars de risico’s toch niet zelf willen accepteren. Als er voldoende marktpartijen een dekking bieden, maken wij plaats en hebben we onze rol als initiator en onderzoeker vervuld. Als dat niet het geval is, kijken we of een pool uitkomst kan bieden. Wij krijgen dan al snel te maken met de toets van de mededingingsautoriteiten. Zij kijken kritisch naar marktverstoring met name als er te weinig alternatieven overblijven. Met de pools liggen we op dit punt al snel onder het vergrootglas. Maar ik sluit zeker niet uit dat wanneer er voor een heel specifiek risico onvoldoende reguliere dekking te verkrijgen is en men dekking maatschappelijk zo belangrijk vindt dat zij over die bezwaren heen stapt”.