Website NHT vernieuwd

10 juli 2019 - Voor verzekeraars is een uitgebreide uitleg geplaatst, waarin de werking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) wordt uiteengezet. Hierin wordt onder andere een uitleg gegeven aan welke eisen een verzekeraar moet voldoen om deelnemer te worden van de NHT, welke risico’s bij de NHT ondergebracht kunnen worden, op welke wijze de NHT omgaat met de duiding van een gebeurtenis en worden een aantal situaties geschetst, waarbij uitkeringspercentages worden vastgesteld en eventueel aangepast.

Daarnaast is een uitgebreide toelichting op de website geplaatst, waarin wij verzekerden en het intermediair door middel van een lijst met daarop veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden de werking van de NHT op een toegankelijke manier uitleggen.

Vragen als wat is de NHT en hoe werkt de NHT, worden op een heldere manier beantwoord. Hiernaast treft u aantal voorbeeldvragen met antwoorden aan, zoals u die op de vernieuwde site aantreft. Voor deze en alle overige vragen en antwoorden verwijzen u naar onze site: www.nht.vereende.nl/veelgesteldevragen.

Wat is de NHT?
De NHT is een maatschappij, die ervoor zorgt dat de schade door een terroristische aanslag niet helemaal door één verzekeraar wordt betaald, maar dat andere partijen daarin bijdragen.

 

Hoe werkt de NHT?
De NHT is een herverzekeraar. Dat betekent dat de NHT alleen verzekeraars verzekert en geen personen of bedrijven die een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij hebben afgesloten. De klanten van de NHT zijn verzekeraars.

Als er schade ontstaat door een terroristische aanslag en de verzekeraar die schade aan zijn verzekerde wil vergoeden, dan kan de verzekeraar een deel van die schade terughalen bij de NHT. De NHT betaalt alleen aan verzekeraars.

 

Engelstalig

Daarnaast is de informatie nu ook beschikbaar gemaakt in het Engels. Hier mee komt de NHT tegemoet aan een behoefte die leeft in de internationale markt waarin de NHT opereert.