Vijf jaar de Vereende


22 september 2021 - Vijf jaar geleden introduceerden we onze ‘nieuwe’ naam: de Vereende. We hadden er maanden hard voor gewerkt om logo’s, website, brieven, mailadressen etc. in de juiste stijl te krijgen. En vonden het spannend. Hoe zouden de reacties zijn?

 

Onmisbare schakel

Inmiddels vijf jaar later kijken we terug op een belangrijke periode in de 81-jarige geschiedenis van (de voorlopers van) de Vereende. Onze naamsbekendheid is hoog en steeds meer klanten, claimanten, assurantieadviseurs en andere relaties weten ons te vinden. Vanwege onze rol in de schadeverzekeringsbranche is groei van omzet of schade-uitkeringen geen doel op zich. Niettemin noteerden wij een sterke groei in de premie-inkomsten van de Vereende en ook nam het aantal  uitkeringen van het Waarborgfonds en Nederlands Bureau toe.  

Onverzekerbaarheid

Wij hebben een maatschappelijke rol te vervullen in het voorkomen van onverzekerbaarheid. Wij zijn veelal in staat om oplossingen te bieden als andere verzekeraars vanwege welke reden dan ook (schadeverloop, bijzonder risico, achtergrond van de verzekeringnemer) niet tot een verzekering komen.

Slachtofferbescherming

Met het Waarborgfonds bieden we ook een vangnet-oplossing. Voor slachtoffers van een aanrijding, waarbij de veroorzaker is doorgereden of onverzekerd is, regelen wij de schade en zorgen ervoor dat, indien mogelijk, de schade wordt verhaald.  We willen het de claimanten zo makkelijk mogelijk maken om een claim bij ons in te dienen en tegelijkertijd willen we teleurstellingen voorkomen door vooraf duidelijk te maken wanneer er wel of geen recht op uitkering bestaat.

Solidariteit

Niet alleen komt solidariteit tot uiting in het bieden van verzekeringen, maar ook in de twee marktbrede pools die bij de Vereende zijn ondergebracht: de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT) en de Atoompool. Hierbij gaat het om risico’s die dermate omvangrijk zijn, dat krachtenbundeling noodzakelijk is.

Uiteraard zijn wij partij bij discussies over risico’s waarbij branche brede oplossingen denkbaar zijn, zoals cyber, pandemie of overstroming.  

Nog vele jaren

Ons werk zit er nog lang niet op. Door onze belofte ‘de zekerheid waar de tijd om vraagt’ verandert ons werk constant. Maar helder is dat wij er zijn om oplossingen te helpen bedenken en bieden voor maatschappelijke issues in de schadeverzekeringsbranche.

 

We hebben zin in de volgende (veelvoud van) 5 jaar!

 

Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie

Bert Sonneveld auteur

Tags