Stand van zaken afwikkeling aanslagen in Sri Lanka

19 september 2019 - Tijdens de afgelopen paasdagen is Sri Lanka opgeschrikt door verschillende aanslagen. Deze hebben ook effect gehad op Nederlandse verzekerden en hun verzekeraars. Via de NHT kunnen deelnemende verzekeraars de schade tot een bedrag van 1 miljard euro per jaar vergoeden. In totaal is er rond de 130.000 euro aan schade gemeld.

Na de aanslagen in Sri Lanka hebben diverse deelnemende maatschappijen schades aangemeld in het NHT-schaderegistratiesysteem. Dit betreffen hoofdzakelijk schaden in de sfeer van de reisverzekeringen. De 130.000 euro schade is ver beneden de marktfranchise en ook de individuele franchise wordt niet gehaald. De aangemelde schaden zijn om die reden niet getoetst op dekking. Dat houdt in dat de betrokken verzekeraars de schade met de verzekerden kunnen afwikkelen en wellicht al hebben afgewikkeld op basis van de geldende polisvoorwaarden.

De NHT gaat ervan uit dat verreweg het grootste deel van de schade inmiddels is gemeld en afgewikkeld en dat er geen verrekeningen zullen plaatsvinden. Schade kan nog wel worden gemeld, maar de NHT verwacht niet dat dit ertoe zal leiden dat zij boven de markt- of individuele franchise uitkomen.

Meer informatie over de NHT is te vinden op de website van de NHT. Heeft u zich al opgegeven voor de bijeenkomst ‘NHT, hoe werkt dat ook alweer?’, die het Verbond en de NHT op woensdag 25 september organiseren?

info & aanmelden