De zekerheid waar de tijd om vraagt na een aanslag

De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij  voor Terrorismeschade (NHT) is een van de entiteiten van de Vereende die, om begrijpelijke redenen, wat meer op de achtergrond opereert. Toch vinden er achter de schermen veel activiteiten plaats. Recent vond er een bijeenkomst plaats met als onderwerp ‘Nafase na een terroristische aanslag’.

Aan deze bijeenkomst georganiseerd door het Projectbureau van de gemeente Amsterdam werd deelgenomen door diverse grote gemeentes, verschillende ministeries en organisaties als politie, slachtofferhulp, het Verbond van Verzekeraars en uiteraard de NHT.

Het doel van de bijeenkomst was:

  • / Verkennen en inzicht krijgen in elkaars werkzaamheden rondom nazorg na een incident.
  • / Afstemmen van de werkzaamheden richting slachtoffers en betrokkenen.
  • / Verder vormgeven van de samenwerking tussen partijen.

Via een aantal presentaties werd inzichtelijk gemaakt hoe diverse organisaties in de nafase van een aanslag opereren. Er werd vooral stilgestaan bij vragen en twijfels, bijvoorbeeld ten aanzien van de verzekeringsdekking. De deelnemers zijn er van overtuigd dat veel zaken al goed gaan, maar dat er nog winst te behalen is op het gebied van communicatie, coordinatie en het delen van kennis.

Er komt zeker een vervolg om ons nog beter voor te bereiden op iets waarvan we hopen dat het ons nooit overkomt, maar wat overduidelijk hoort bij de zekerheid waar de tijd om vraagt.