afscheid Niek Bos

De Vereende neemt op 1 februari officieel afscheid van Niek Bos. Niek vertrekt na een prachtige loopbaan als Manager Pools.

Niek maakte, na een studie bedrijfskunde, kennis met de verzekeringsbranche en zegt de branche veertig jaar later vaarwel. Overigens zonder op de branche uitgekeken te zijn, maar Niek wil de vrijheid hebben langere periodes op reis te gaan.

“Je moet elkaar wat gunnen”

Start met de MAS

Al in 1984 maakte Niek bij Delta Lloyd kennis met de mogelijkheid te verzekeren risico’s over meerdere risicodragers te spreiden. Hij stond aan de wieg van de introductie van het MAS (Milieu Aansprakelijkheidsverzekering Samenwerkingsverband). Niek: ”In die tijd kwam de aansprakelijkheid voor eventuele milieuschades steeds meer in de belangstelling. Ondernemers kwamen met vragen over de verzekerbaarheid. Natuurlijk wilden wij graag een oplossing aanbieden, maar omdat we zelf de risico’s moeilijk in konden schatten zochten we naar een oplossing om de risico’s te spreiden en de kennis met elkaar snel uit te breiden.  Ik kreeg de ruimte om mijn idee vorm te geven en anderen onderdeel van de samenwerking te maken. Eigenlijk is deze ervaring de basis voor heel veel van mijn andere activiteiten door de jaren heen in de verzekeringsbranche. Natuurlijk is er heel veel veranderend in de samenleving en de branche. Naar mededinging bijvoorbeeld wordt nu volstrekt anders gekeken, maar de basis is voor mij altijd hetzelfde gebleven: het gaat om contact tussen mensen. Je moet elkaar kunnen vertrouwen en elkaar ook wat gunnen”.

 

Afscheid van Amsterdam

Door fusies in de branche werd Niek door de jaren heen ook verantwoordelijk voor de Atoompool en de Terrorismepool. Als gevolg van de afwikkeling van de Nederlandse Reassurantie Groep (NRG) kwam het contact met de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN) tot stand. Jarenlang werden de pools vanuit de Assurantiebeurs in Amsterdam geleid, totdat in 2008 verhuisd werd naar Rijswijk. Dat was nog wel ‘een ding’ volgens Niek: “We zaten in het hart van ons netwerk en hadden onze eigen, gewaardeerde plek daarin. In Rijswijk waren we voor ons gevoel losgerukt uit ons netwerk en moesten we onze plek in de organisatie opnieuw vorm geven en de collega’s duidelijk maken waarom wij een mooie aanvulling op de bestaande activiteiten waren. Bovendien waren veel medewerkers sterk op Amsterdam georiënteerd. Voor mij als echte Utrechter lag dat misschien wat makkelijker. Gelukkig hebben wij onze draai hier ook weer gevonden en zijn we inmiddels een niet meer weg te denken entiteit binnen de Vereende”.

 

Succesfactoren

Gevraagd naar de succesfactoren tijdens zijn loopbaan is er één rode draad. Ondanks dat in zijn rol kennis cruciaal is gaat het bij Niek bijna altijd over mensen. Succesvol zijn kan in zijn ogen alleen maar als er echt contact tussen mensen is: “Dan bouw je vertrouwen op. Vroeger was niet alles beter en het is prima dat de verzekeringswereld flink veranderd is, maar als het gaat over het persoonlijke contact verlang ik regelmatig terug naar de goede oude tijd. Ik geloof in mensen en ben ook altijd op zoek geweest naar goede mensen om mij heen. Daar kan je van leren en dat maakt je eigen rol alleen maar leuker. Verder probeerde ik altijd een goed beeld te krijgen hoe ik directies en commissarissen comfort kon geven. Zo maakte ik hun het leven makkelijker, maar natuurlijk ook mijzelf”.

 

Internationale oriëntatie

Daar waar bij de MAS de nadruk van de samenwerking vooral op de Nederlandse verzekeraars lag was het voor Niek al snel duidelijk dat voor de NHT (terrorisme) en voor de Atoompool internationale samenwerking cruciaal was. Met name voor de Atoompool koos Niek er al snel voor zijn licht in Azië op te steken: ”Om risico’s te kunnen delen, maar zeker zo belangrijk om kennis te delen zijn persoonlijke contacten cruciaal. In basis is het principe niet anders dan de opstart van de MAS, alleen komt hier een belangrijk aspect bij: je moet rekening houden met cultuurverschillen. Dat maakt het nog belangrijker je echt in jouw gesprekpartners te verdiepen”. Dat was voor Niek zeker geen straf:  “Juist het verdiepen in andere landen, culturen en gewoontes heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik kijk met heel veel plezier op het opbouwen van die contacten terug. Ik probeerde op mijn reizen te voorkomen dat ik alleen maar de vergaderruimte zag, maar koos er bewust voor juist ook iets meer van het land en de cultuur op te snuiven. Dat werd door lokale gesprekspartners enorm op prijs gesteld. Ik denk dat daar een belangrijke sleutel voor mijn succes zit”. Want hoewel Niek zelf heel bescheiden is als het gaat over de geboekte resultaten onder zijn leiding is wel duidelijk dat de verschillende pools in Nederland onder zijn leiding echt vorm gekregen hebben en ook internationaal op de kaart gezet zijn. Een duidelijk bewijs daarvoor was onder andere zijn benoeming tot lid van het General Purpose Committee, het overkoepelende platform van de verschillende Atoompools in de wereld  en de vraag om het gastheerschap  van het jaarlijkse congres van alle Atoompool-specialisten in 2010 op zich te nemen. Ook de aankondiging van zijn vertrek leverde een flinke hoeveelheid persoonlijke reacties en uitnodigingen voor een persoonlijk afscheid op.

 

De toekomst

Niek kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. Hij heeft de afgelopen maanden de tijd genomen om zijn werkzaamheden aan zijn opvolger, Hans van der Wouden, over te dragen : “Ik heb er alle vertrouwen in dat Hans de activiteiten verder vorm gaat geven. Natuurlijk op zijn eigen wijze, maar dat is juist goed”. In een van de volgende nieuwsbrieven laten wij u verder kennis maken met Hans.

Niek zit, na de overdracht, vol plannen. Veel van de wereld zien staat daarbij hoog op het lijstje: “Juist door mijn werk realiseer ik mij dat ik nog veel wil zien en beleven. En dat kan nu in een wat rustiger tempo. We hebben de tijd nu meer aan onszelf en daar gaan we optimaal van proberen te genieten. Wat langer door een land zwerven lijkt mij heerlijk. Maar ik verdwijn niet van de aardbodem en sta er zeker voor open mijn kennis en ervaring, op afroepbasis, nog in te zetten voor iedereen die daar belangstelling voor heeft”