De antwoorden op de Vereende KennisQuiz

9 januari 2019 - In de nieuwsbrief van 20 december hebben we de eerste Vereende KennisQuiz gehouden. Dit gaan we enkele keren per jaar doen. De quiz bestond uit 5 vragen die we in deze nieuwsbrief gaan beantwoorden. Meerdere mensen hadden alle antwoorden goed. Uit deze mensen hebben we 1 winnaar getrokken: Dhr. R. Avéres van Avéres Assurantiën. Van harte gefeliciteerd en geniet van de taart!

 

Onder worden alle vragen beantwoord en wordt doorverwezen naar een artikel uit een eerdere nieuwsbrief waar u meer over het betreffende onderwerp kunt lezen.

Vraag 1: Exoneratiebeding

In contracten komen een exoneratiebeding geregeld voor. Het is een mooi woord voor scrabble, maar wat is een exoneratiebeding eigenlijk?

 1. een bepaling die aansprakelijkheid uitsluit, die er anders op basis van de wet wel zou zijn.
 2. een bepaling die aansprakelijkheid toevoegt, die er anders op basis van de wet niet zou zijn.
 3. een bepaling om verplichtingen uit een overeenkomst op te leggen aan derden die geen partij bij de overeenkomst zijn.

 

Goede antwoord: A

Een exoneratiebeding is een bepaling die aansprakelijkheid uitsluit, die er anders op basis van de wet wel zou zijn. Zo’n bepaling kan op allerlei plaatsen voorkomen, zoals in een koopovereenkomst, in algemene voorwaarden, in leveringsvoorwaarden of bijvoorbeeld als disclaimer op een website. De inhoud van de bepaling kan kort of lang zijn maar heeft altijd als strekking dat de klant het betreffende bedrijf niet aansprakelijk kan stellen voor, al of niet met naam genoemde, schade.

Lees hier het artikel

Vraag 2: Opzeggen huur

De heer De Groot verhuurt een van zijn panden, een zelfstandige woonruimte, voor een jaar. Op 1 november loopt het overeengekomen termijn af. Om te voorkomen dat het de huurovereenkomst omslaat naar een reguliere huurovereenkomst (met volle huurbescherming) voor onbepaalde tijd, waarschuwt de heer De Groot op 1 juli van hetzelfde jaar per aangetekende post de huurder dat de overeenkomst op 1 november zal eindigen. Handelt de heer De Groot zo juist?  

 1. Nee, de verhuurder moet de huurder waarschuwen tussen 3 maanden en een maand voor het einde van de overeengekomen termijn
 2. Ja, de verhuurder moet de huurder waarschuwen in het zelfde kalenderjaar en niet later dan 3 maanden voor het aflopen van de overeengekomen termijn.
 3. Ja, de verhuurder moet de huurder waarschuwen in de laatste 6 maanden voor het aflopen van de overeengekomen termijn.

 

Goede antwoord: A

De verhuurder moet de huurder in de periode gelegen tussen drie maanden en één maand voor het einde van de overeengekomen termijn waarschuwen dat de huurovereenkomst zal eindigen. Een te vroege of te late waarschuwing zorgt er in beginsel voor dat de huurovereenkomst omslaat naar een reguliere huurovereenkomst (met volle huurbescherming) voor onbepaalde tijd. De wet geeft aan dat de waarschuwing schriftelijk moet plaatsvinden. Aangetekend of per deurwaardersexploot is derhalve geen vereiste. Het is echter aan de verhuurder om te zorgen dat de huurder de waarschuwing ontvangt en om te bewijzen dat de huurder de waarschuwing heeft ontvangen. Om die reden blijft een aangetekende brief of bezorging door een deurwaarder de verstandigste optie.

Lees hier het artikel

Vraag 3: Meedoen aan optocht

Het bestuur van een vrijwillige vereniging wil in de plaatselijke optocht meedoen. Een van de leden van de vereniging heeft een tractor met WA verzekering welke hij wel beschikbaar wil stellen. Zijn buurman heeft nog een grote aanhanger achter zijn schuur staan waar prima decoratie op geplaatst kan worden. Als zij deelnemen aan de optocht en schade met de tractor veroorzaken is dat dan verzekerd?

 1. Ja, natuurlijk de tractor is immers verzekerd
 2. Nee, deelnemen aan een optocht is uitgesloten van de reguliere WA verzekering
 3. Ja, de organisatie van de optocht heeft natuurlijk een AVB
 4. Nee, de aanhanger staat niet op dezelfde naam als de verzekering van de tractor

Goede antwoord: B

De meeste verzekeraars sluiten deelnamen aan optochten uit op de polis. Om deelnemers aan een optocht toch van een verzekering te voorzien heeft de Vereende de praalwagenverzekering ontwikkeld. In de meeste gevallen kan dan alsnog op een veilige manier worden deelgenomen aan de optocht.

Voor wie is de WA-verzekering voor Praalwagens?

• U bent eigenaar van een tractor of (vracht-)wagen die als praalwagen of als trekker van een praalwagen wordt gebruikt.

• U bouwt zelf een praalwagen.

• U bouwt samen met uw vrienden een praalwagen

• U organiseert als carnavalsvereniging een optocht van praalwagens.

Vraag 4: Eigen risico van het Waarborgfonds

Als schade wordt veroorzaakt door een onverzekerd of onbekend motorvoertuig, vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer de schade wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Soms hanteert het Waarborgfonds een eigen risico. Wanneer is dat?

 1. Bij alle schades wordt een eigen risico gehanteerd.
 2. Bij alle materiële schades wordt een eigen risico gehanteerd.
 3. Alleen bij materiële schades door een onbekend voertuig wordt een eigen risico gehanteerd.
 4. Alleen bij materiële schades door een onverzekerd voertuig wordt een eigen risico gehanteerd.

 

Goede antwoord: C

Bij de schades door een onbekend voertuig) geldt vanuit de richtlijn dat alleen dekking voor materiële schade door een Waarborgfonds verplicht is, als er ook sprake is van letselschade. Nederland is één van de weinige landen waar het Waarborgfonds dus aanzienlijk meer dekt dan wat in de richtlijn motorrijtuigverzekeringen is voorgeschreven. Wij dekken namelijk ook materiële schade die door een onbekend motorvoertuig is veroorzaakt, zoals de veelvuldig voorkomende schades aan geparkeerde voertuigen en lantaarnpalen. Wij hanteren in Nederland een eigen risico van € 250,- voor materiële schade door een onbekende dader.

Lees hier het artikel

Vraag 5: Aansprakelijkheid bij een nucleair incident

In geval van een nucleair incident, wordt de aansprakelijkheid daarvoor door de private verzekeringsmarkt afgedekt. Wat is het maximale bedrag?

 

Goede antwoord (open vraag):

Er wordt door verzekeraars in totaal (jaarlijks) een bedrag van 1,2 miljard afgedekt. Dat wordt gedaan door 12 Nederlandse verzekeraars en herverzekeringen bij internationale atoompools. In totaal kan het dan gaan om 300 maatschappijen wereldwijd.

Lees hier het artikel