NHT, hoe werkt dat ook alweer?

4 september 2019 - De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) bestaat al ruim 15 jaar en is in die periode gelukkig nog nooit echt geactiveerd. Dit heeft er echter ook toe geleid dat de werking niet goed op het netvlies staat bij de professionals die met dit risico te maken (kunnen) hebben. Recente gebeurtenissen in Utrecht en Sri Lanka onderstrepen dit.

Verzekeraars hebben in hun voorwaarden soms onduidelijke passages opgenomen over de NHT, die onbedoelde gevolgen kunnen hebben. De NHT en het Verbond hebben een uitgebreide toelichting opgesteld over de werking van de NHT die ze graag met de markt delen.

Programma

De bijeenkomst is op 25 september bij het Verbond van Verzekeraars. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het doel en de werking van de NHT, wordt ingegaan op de dunne lijn tussen terrorisme en molest en wordt aangegeven hoe in polisvoorwaarden op gepaste wijze kan worden gerefereerd aan de NHT. Daarnaast is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar te discussiëren over de NHT tijdens de netwerkborrel waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten. 

Geen voorkennis vereist

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van het Verbond en andere geïnteresseerden, zoals risicomanagers, verzekeringsadviseurs, verzekeringsmakelaars, juristen en consultants die mogelijkerwijs betrokken zijn bij het terrorismerisico.

 

U kunt hier meer informatie vinden en zich aanmelden.

Info & aanmelden