Een pool managen vereist een unieke bundeling van kennis

De Vereende voert het management over een aantal verzekeringspools waarin verzekeraars gezamenlijk bijzondere risico’s dekken en kennis delen: de Atoompool, de terrorismepool NHT, de luchtvaartpool DAP en de Milieupool. Om dat in goede banen te leiden, is veel kennis en ervaring nodig, zegt Vereende-commissaris Michiel Delfos. “Dat is allemaal gebundeld in één organisatie en dat is uniek in Nederland.”

 

Delfos - voorzitter van de divisie Schade en Inkomen bij Achmea - is lid van de raad van commissarissen van de Vereende en daarnaast voorzitter van de raad van commissarissen van de Atoompool. Doordat meerdere verzekeraars allemaal een stukje van het risico dekken, is een pool een efficiënte manier om grote en ingewikkelde risico’s toch te kunnen verzekeren. Maar niet alle grote risico’s moeten per se in een pool worden ondergebracht, zegt Delfos.

“Je moet altijd kijken vanuit maatschappelijk perspectief. Kan een pool een oplossing bieden voor een maatschappelijk issue? Gaat het daarentegen om bijzondere risico’s die kleiner zijn, dan kan de Vereende daar prima zelf een rol in spelen. Bijvoorbeeld als het gaat om het verzekeren van bijzondere voertuigen zoals praalwagens en quads of het verzekeren van mensen met een strafrechtelijk verleden. Omdat deze risico’s in de markt vrijwel niet te verzekeren zijn, biedt de Vereende hiermee mooie oplossingen voor maatschappelijke issues. Bij de echt grote risico’s, zoals het atoomrisico, kan de Vereende dat niet zelf en is het een oplossing om daarvoor in poolverband dekking te bieden.”

 

Nieuwe risico’s

De klimaatverandering, met de bijbehorende stormschades, zou je als een nieuw groot risico kunnen bestempelen. Maar daarvoor zal niet direct een pool worden opgericht, zegt Delfos. “Voor nieuwe ontwikkelingen moet je altijd eerst onderzoeken of dat kan leiden tot mogelijke onverzekerbaarheid en daarmee een maatschappelijk issue. De veranderingen in het klimaat zijn fors, maar reguliere verzekeraars kunnen heel veel zelf doen om dat verzekerbaar te houden, bijvoorbeeld in de vorm van preventie en advies. Dus een nieuwe pool voor klimaatrisico’s zie ik niet zo snel ontstaan.”

 

Autoriteit

De Vereende is vooral een autoriteit op het gebied van bijzondere risico’s, zegt Delfos. “Van atoomrampen tot carnavalsoptochten. Ik vind het prachtig om te zien dat de Vereende die autoriteit ook echt uitstraalt. De Vereende is heel erg actief in de vakpers en door het actief uitdragen van de kennis groeit de waardering in de markt. En er zullen voor de Vereende ongetwijfeld allemaal nieuwe bijzondere risico’s bijkomen in de toekomst. Ik zie voor de Vereende wel een rol als autoriteit op het verzekeren van nieuwe technologieën en nieuwe risico’s.”

De Vereende maakt verzekeren ook mogelijk voor mensen die in de maatschappij niet meer terecht kunnen voor een verzekering. “Dat kan komen door een strafrechtelijk verleden, een gepleegde fraude of bijvoorbeeld omdat iemand in korte tijd veel schades heeft gehad. De premie is dan wel hoger, passend bij de kosten van een gespecialiseerde verzekeraar. En daarbij heeft de Vereende het mooie maatschappelijke doel om deze mensen uiteindelijk weer terug te kunnen leiden naar reguliere verzekeraars. Wij vertellen aan de telefoon ook gewoon dat iemand bij de Vereende een hogere premie betaalt dan bij een reguliere verzekeraar.”

 

Maatschappelijke rol

De Vereende biedt meerwaarde aan verzekerden, maar ook aan verzekeraars, zegt Delfos. Zeker op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: “Verzekeraars in Nederland vullen hun eigen maatschappelijke rol steeds beter in. Bijvoorbeeld door te adviseren over het veiliger maken van bedrijventerreinen en kruispunten. Ook worden klanten steeds meer geholpen bij het voorkomen van de negatieve effecten van klimaatverandering en bij het voorkomen van verkeersongelukken. De Vereende is met haar grote maatschappelijke rol een voorloper en heeft ook in het verleden altijd een voorbeeldfunctie gehad. Dat heeft invloed gehad op hoe verzekeraars breder zijn gaan opereren op dit terrein.”

Verzekeraars doen ook graag een beroep op de kennis die de Vereende in huis heeft. “Het Verbond van Verzekeraars stelt bijvoorbeeld vaak vragen over onderwerpen als cyberrisico’s of overstroming. En andersom proberen we ook expertise van verzekeraars binnen de Vereende te brengen: hoe ga je om met wet- en regelgeving bijvoorbeeld? Als de Vereende zich kan onderscheiden met kennis, profiteert de hele branche en dus ook de maatschappij ervan.”

Afwegingen op hoog niveau

Delfos ziet van dichtbij wat er bij het managen van de Atoompool komt kijken. “Het is prachtig dat die bestaat, zodat we vanuit maatschappelijk belang in een samenwerkingsverband de risico’s kunnen afdekken die individuele verzekeraars niet willen verzekeren. De oprichting van de atoompool komt voort uit het Verdrag van Parijs. Via aanvullende verdragen is uiteindelijk overeengekomen dat je het atoomrisico in Nederland voor € 1,2 miljard moet afdekken. Dat doen we met een groep van 12 Nederlandse verzekeraars. Vervolgens zijn de risico’s ook nog eens herverzekerd bij de internationale atoompools. De kerncentrale in Borssele is dus indirect verzekerd bij 300 maatschappijen wereldwijd. Je mag deze risico’s namelijk niet onderbrengen bij één herverzekeraar.”

De Vereende heeft niet alleen met Nederlandse, maar ook met buitenlandse atoomrisico’s te maken. “Dat vereist dat we veel kennis van zaken in huis moeten hebben. Je neemt wel ingrijpende beslissingen over wat je wel en niet verzekert. Neem de kernramp bij Fukushima: daar heeft het management van de pools al bij acceptatie besloten dat schade door een tsunami is uitgesloten. Je maakt afwegingen op een hoog kennisniveau en met een grote impact. Vorig jaar ben ik bij de kernreactor in Petten geweest, waar medische isotopen worden geproduceerd. Dan zie je aan de vragen die worden gesteld aan de organisatie, dat de kennis er bij de Vereende vanaf spat. Het is mooi om te zien hoe zo’n organisatie de beveiliging tot in de extreme details heeft geregeld.”

 

Calamiteiten- en risicomanagement

Het bestuur van de atoompool heeft zich vorig jaar gericht op twee onderwerpen, zegt Delfos. “Aan de ene kant is dat calamiteitenmanagement. Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met Crawford. Zij zorgen bij een groot incident voor een callcenter waar mensen schade kunnen melden. Er is ook een optie dat er in Canada een callcenter actief wordt met Nederlandssprekende mensen, mocht de capaciteit in Nederland te klein zijn. Het is goed dat het management van een pool daarin vooruitdenkt.”

Ten tweede is er aandacht geweest voor risicomanagement. “Dan bedoel ik niet alleen de verzekeringstechnische risico’s, maar bijvoorbeeld ook valutarisico’s. Hoe zit het met de risico’s die zijn afgedekt in landen als Oekraïne of Zuid-Korea? Wat gebeurt er als andere pools failliet gaan? Daarin hebben we stappen gezet om het management nog professioneler te maken. Maar laat ik duidelijk zijn: de professionaliteit staat al op een hoog niveau. Dat merk je aan de calamiteitenoefening die recent werd gedaan voor de Terrorismepool toen er een terreuraanslag werd gesimuleerd. Dan moet snel, maar weloverwogen worden beoordeeld of er sprake is van terrorisme of niet. Dan is de druk hoog.”

Luchtvaartpool in liquidatie

De Dutch Aviation Pool (DAP) is een pool die tot 2001 Nederlandse luchtvaartrisico’s afdekte en als herverzekeraar optrad voor mondiale luchtvaartrisico’s. De DAP bevindt zich sinds 2002 in run-off en wordt binnen enkele jaren geliquideerd, zegt Delfos. “De laatste schade waarvoor DAP optreedt als herverzekeraar, is bijna afgewikkeld. Die heeft betrekking op de aanslagen van 11 september 2001. Daarin is nu een schikking met de laatste benadeelde getroffen. Het was een tijd spannend, want er lagen hele hoge claims bij de verschillende betrokken verzekeraars. De vraag was of er genoeg was gereserveerd, maar met de recente schikking is de laatste schade nu binnen de getroffen voorzieningen afgehandeld.

Ook hier is het goed hoe de run-off ten behoeve van de Nederlandse markt is gemanaged door de Vereende.”

  Michiel DelfosMichiel Delfos