Britse herverzekeraar maakt handel in terrorismerisico mogelijk

6 maart 2019 - Beleggers in cat bonds kunnen sinds deze week investeren in terrorismerisico’s. Voorheen werden cat bonds (rampenobligaties) alleen uitgegeven met natuurrampen als onderliggend risico. De Britse herverzekeraar Pool Re heeft echter een driejarige cat bond uitgegeven met terroristische aanslagen als risico. Voor zo’n obligatie krijgt een belegger jaarlijks 5,9 procent rente. Als verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk in een jaar meer dan 750 miljoen pond aan terrorismeschade moeten vergoeden, dan verliest de belegger zijn geld.

Gewone cat bonds worden door beleggers gewaardeerd vanwege een belangrijk aspect: anders dan andere financiële producten is het risico niet gerelateerd aan economische omstandigheden. Dat biedt beleggers betere mogelijkheden tot risicospreiding. De aanbieders van cat bonds kunnen verzekeraars, herverzekeraars maar bijvoorbeeld ook overheden zijn. Pool Re is een terrorismeherverzekeraar met een achtervang door de Britse overheid.

Staatskas

Pool Re werd opgericht in 1993 na een zware IRA-aanslag in de Londense City. De overheid wilde garanderen dat bedrijven schadeloosgesteld konden worden. Inmiddels is de aard van de terroristische dreiging veranderd, maar bestaat de semipublieke herverzekeraar nog steeds. In het persbericht over de uitgave van de cat bonds is de CEO tevreden dat er risico weg wordt gehaald bij de overheid. “[Dit] beschermt de staatskas en helpt ons bij het ultieme doel om zoveel mogelijk risico onder te brengen op de vrije markt”, zegt directeur Julian Enoizi.

Financieel belang

Toch roept een terrorisme-cat bond ook vragen op. De rentevergoeding die een belegger ontvangt, is gebaseerd op de risicomodellen van Pool Re. Neemt het risico op een terroristische aanslag in Groot-Brittannië toe, dan stijgt ook de waarde van de cat bond. Er zijn dus partijen die een direct financieel belang hebben bij een hoog terrorismerisico. In theorie zou een belegger ook kunnen besluiten om short te gaan met de cat bond (de obligatie verkopen zonder hem zelf te bezitten), dan is het zelfs mogelijk om geld te verdienen bij een grote aanslag.

Complexiteit

Pool Re laat in een reactie aan AM: weten dat de productvoorwaarden dermate streng zijn dat de cat bonds alleen geschikt zijn voor ‘sophisticated institutional investors.’ Short gaan is volgens hen weliswaar mogelijk, maar vanwege de complexiteit ziet de herverzekeraar dat niet als een functionele strategie voor beleggers. De herverzekeraar wil daarom ook niet uitspreken dat er beleggers zijn met een direct financieel belang bij een hogere dreiging, maar geeft wel aan dat het risicomodel en dus de rentevergoeding gebaseerd zijn op dreiging en zwaarte van eventuele aanslagen.

NHT

Hans van der Wouden is manager Pools bij de Vereende. Volgens hem is er op dit moment voor de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) geen reden om cat bonds in te zetten. “Het hangt ervan af wat er gebeurt op de herverzekeringsmarkt”, zegt Van der Wouden. Tot nu toe waren volgens hem de tarieven om het jaarlijkse te herverzekeren miljard van de NHT onder te brengen gunstig genoeg om niet naar cat bonds te hoeven kijken.

Maar Van der Wouden sluit het ook niet uit. “Als het echt een vlucht neemt, dan is het te overwegen”, zegt hij. Beleggers hebben de herverzekeringsmakelaars van de NHT in het verleden al eens benaderd om het Nederlandse terrorismerisico op de vrije markt te brengen. “Ze hebben het wel eens ter sprake gebracht bij de overleggen. Maar we hebben besloten om het vooralsnog niet te doen.”

Wenselijkheid

Is het wenselijk dat er instanties zijn die direct verdienen aan terrorismedreiging? Volgens Van der Wouden is het in ieder geval iets om over na te denken. “Als cat bonds opnieuw ter sprake zouden komen bij de NHT, dan zullen we de morele aspecten zeker meenemen in de besluitvorming.” Is het mogelijk zelfs een risico voor de maatschappij? Helemaal vergezocht vindt Van der Wouden die gedachte niet, al plaatst hij wel grote vraagtekens. “Ik zou niet weten hoe een belegger het dreigingsniveau kan beïnvloeden. Dat wordt vastgesteld door de overheid”, zegt hij.

Nationaal coördinator

In Nederland geeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een indicatie hoe hoog het dreigingsniveau is. Van een cat bond gerelateerd aan het terrorismerisico hadden zij nog niet eerder gehoord. Een inhoudelijke reactie konden zij daarom nog niet geven.

 

Bron: AMWEB