Internationale Terrorismepools werken samen

Terrorismepools formaliseren internationale samenwerking. De NHT ziet deze samenwerking als een belangrijke uitbreiding, verbreding en clustering van de aanwezige kennis en ideeën.

Internationale Terrorismepools werken samen

Dat er uitwisseling van kennis en informatie tussen een aantal Terrorismepools al langer plaatsvindt, is niet nieuw. Dat gebeurt onder de paraplu van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

IFTRIP

Tijdens een congres in oktober 2016, georganiseerd door de Engelse Pool (PoolRe www.poolre.co.uk), is echter de basis gelegd voor een meer geformaliseerde vorm van samenwerking binnen de kaders van IFTRIP (International Forum of Terrorism Reinsurance and Insurance Pools; http://iftrip.org). In oktober 2016 is IFTRIP in Canberra/Australië formeel opgericht. De stand van zaken is dat nu 11 pools een samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben.

Focus op kennisdeling en ervaringen

In eerste instantie zal de samenwerking zich concentreren op het delen van ervaringen, ideeën en ‘best practices’. In een volgende fase zullen onder de vlag van IFTRIP groepen specialisten zich buigen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

/ Terrorismedekking;
/ Schadebehandeling en crisismanagement;
/ Dreigingsanalyse;
/ Publieke/private samenwerkingsvormen.

Tijdens het eerstvolgende congres (Parijs, juni 2017) zal verdere vormgeving en uitwerking plaatsvinden.

De NHT als 1 van de medeoprichters, ziet deze vorm van samenwerking als een belangrijke uitbreiding en verbreding van het kennisgebied. Een uitbreiding en verbreding van kennis die een bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van het verzekeren van terrorismerisico’s.